گارانتی 36 ماهه تعویض

1-محصولات لامپ LED به مدت 24 ماه گارانتی تعویض که زمان اتمام آن برروی لامپ چاپ شده است.
2-محصولات لامپ کم مصرف به مدت 12 ماه گارانتی تعویض که زمان اتمام آن برروی لامپ چاپ شده است
3-محصولات محافظ لوازم برق به مدت 36 ماه گارانتی تعویض که با ارائه کارت ضمانت مهر شده توسط فروشنده آن محصول انجام می شود.
4-محصولات پریز سیار(رابط برقی) به مدت 36 ماه گارانتی تعویض که با ارائه کارت ضمانت مهر شده توسط فروشنده آن محصول انجام می شود.

  • مواردی که گارانتی فاقد اعتبار می شود
  • نکات فنی رعایت نگردیده و یا به دستگاه ضربه وارد آمده باشد.
  • استفاده بیش از حد مجاز بار خروجی.
  • دستگاه توسط شخص غیر متخصص باز و دستکاری شده باشد.